NOVINKY

arr3Výroba svíček byla ukončenaVážení zákazníci, dovolte, abychom vás informovali o ukončení výroby a prodeje svíček a doplňků na...

Obchodní podmínky » Formulář odstoupení od smlouvy

Formulář Odstoupení od smlouvy

 

 

Jméno: .................
Adresa: ......................

 

Candelita

Petra Jeníčková

Jizerská 226

25075 Káraný

 

email: sales@candelita.cz
 
V .......................... dne .............................
 
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy/objednávka č. uzavřené na dálku
 
Vážený pane, vážená paní,
 
dne ...... jsem uzavřel prostřednictvím Vašeho e-shopu kupní smlouvu/pbjednávka č. , jejímž předmětem byla koupě zboží................................. Zboží jsem obdržel .......................
 
Tímto Vám oznamuji, že jsem se rozhodl odstoupit od výše uvedené kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 
Zboží Vám dnes ..................... zasílám poštou na adresu:

 

Candelita

Petra Jeníčková

Jizerská 226

25075 Káraný

 

Také Váš žádám o vrácení kupní ceny zboží ve výši ............. Kč na bankovní účet č. .............. v zákonné lhůtě od doručení mnou vráceného zboží i tohoto odstoupení od kupní smlouvy.
 
S pozdravem
 
 
 
(podpis)